Om Hypnose og NLP

Hypnoterapi samt NLP er fantastiske, naturlige og effektive redskaber til at aflære, ændre og transformere gamle “programmer” i underbevidstheden, som har skabt blokeringer for dig i form af angst, jalousi, vrede, usunde vaner, søvnløshed, fobier, lavt selvværd, rygning osv.

Den mest effektive metode til at skabe adgang til det ubevidste sind er netop hypnose og ved hjælp af hypnose og hypnoterapi kan en erfaren hypnoterapeut med en seriøs og dybdegående træning hjælpe dig med at ændre de gamle begrænsende mønstre og istedet støtte dig i at indlære og genfinde naturlige, styrkende, positive overbevisninger og holdninger. Du genfinder din livsenergi, indre tryghed, frihed og glæde. Du kommer i kontakt med dit “ægte jeg” igen og kan fungere på den måde, som er optimal for dig.

Hør Kirsten fortælle om hvad hypnose er og hvad det ikke er.

Klemmer skoen idag?

Det ubevidste sind er vores “biologiske harddisk”. Her er alle vores indlæringer lagret; alle vores evner, ressourcer, vaner og følelser, alle de indtryk vi har haft gennem hele vores liv.

Vores automatiske tanke- og adfærdsmønstre kører som “programmer” fra det ubevidste sind. Det ubevidste sind vil altid prøve at støtte dig og bringe dig til en optimal tilstand. Men oftest vil der være nogle gamle tanke- og adfærdsmønstre som du, som voksen, føler begrænser dig. Man kan sige, at de tidligere indlæringer trænger til en “opdatering”. Dengang de tanke- og adfærdsmønstre blev indlært, havde de en positiv funktion, måske hjalp de dig med at indordne dig som barn og fungere bedre i familien, så du ikke fik skældud eller måske “kopierede” du dem fra dine forældre. Men idag er de som et par sko, der er blevet for små – de klemmer eller du kan simpelthen ikke holde ud at gå i dem mere.

Hypnose er en tilstand – redskaberne skal være i orden.

Hypnose eller trance i sig selv skaber ikke de store forandringer, det er behageligt og man oplever afslappethed og velvære, men det i sig selv er ikke nok til at effektive positive forandringer sker.

En seriøs og dybdegående træning i forandringsteknikkerne er vigtig for at skabe en positiv og passende forandring.

Vi er trænet og certificeret i både Danmark og England i Ericksoniansk Hypnose, Avanceret Direkte Hypnose samt Klinisk Hypnose (indenfor de nyeste og mest opdaterede hypnoterapeutiske metoder fra England og USA) og er desuden NLP Master Practitioners – NLP er et vigtigt og nødvendigt redskab for terapeuten til at forstå sindets funktioner, stille de rette spørgsmål, hjælpe klienten til at formulere målet og gøre forandringsprocessen smidig.

Den dybdegående uddannelse betyder, at det er muligt for os at være fleksible og imødekomme dine behov.

Hypnoterapi og  hypnoanalyse

Hypnoterapi består bl.a. af metoder til at afdække årsagen til problemet (finde ud af hvornår og hvordan spiren er lagt) og herefter neutralisere, skabe en ny forståelse og finde nye ressourcer i årsagsbegivenheden og dermed nye positive støttende overbevisninger.

Det betyder at du i fremtiden kan handle og reagere ud fra den nye forståelse, du har fået under hypnosen. Det betyder ikke, at vi skaber en ny fantasi version af dig eller din fortid, men det betyder, at vi skaber en mere voksen forståelse, at du kan se det store billede, i stedet for at se tingene fra børnehøjde med et forvrænget og begrænset udsyn – man kan sige at vi blidt “klipper navlestrengen”. Så du kan leve i nuet, rolig, glad og fri.

Projektioner af følelser – er låget ved at hoppe af?

Hypnoterapi anvendes oftest til at frigøre sig fra begrænsende følelser, såsom f.eks. angst, vrede, ensomhed, skyld eller skam, som er blevet indlært på et tidligere tidspunkt,.

Når en begrænsende følelse ligger og ulmer på et ubevidst plan, skal der ikke så meget til at trigge den i hverdagssituationer.

Lad os bruge vrede som et eksempel. Overdreven vrede kommer af at have følt sig uretfærdigt behandlet i fortiden. Så vreden vil gerne udtrykkes, den vil gerne ud, den vil gerne hjælpe dig med at føle oprejsning –  ligesom en gryde kogende vand, hvor låget er lige ved at hoppe af. Men vreden er ikke klar over, at du er voksen nu og at du ikke færdes blandt de mennesker mere, i hvertfald ikke på samme måde, som behandlede dig uretfærdigt dengang.

Derfor oplever man så måske nu, at man føler sig uretfærdig behandlet af kollegaer, ægtefællen eller andre man møder i sin hverdag.

Men i virkeligheden handler det ofte om, at man ubevidst selv forvrænger andres ord og adfærd eller tager det for personligt, så de matcher den indre uretfærdighedsfølelse, som man ubevidst har behov for at udtrykke. Ubevidst tager man måske andres ord for personligt for at give sig selv lov til at blive vred, fordi der er et behov for at afreagere – et behov der er opstået tidligere i ens liv.

Uanset om man har misforstået det, der skete i barndommen eller om der virkelig er sket noget uretfærdigt, handler det ikke om, at vi skal bruge vores liv og energi på at anklage andre mennesker, det kommer der ikke noget godt ud af og begrænser i længden kun os selv. Som Buddha sagde “vrede mod andre er som selv at drikke gift, for at forgifte en anden – det virker ikke”

Ved at rense den begrænsende følelse ud vha. hypnoterapi og NLP kan du opleve en stærk frigørelse fra gamle, negative følelser, tanke- og adfærdsmønstre og på den måde skabe nye sunde overbevisninger og opleve livet, dig selv og andre med større klarhed, se situationer i de rette proportioner og med rummelighed og bruge din energi på konstruktive og tilfredsstillende ting for dig.

Hypnoterapi og NLP kan anvendes til at behandle utallige problemer og symptomer, så længe du selv ønsker at skabe en positiv forandring og kan forestille dig, at det er muligt at fungere uden problemet.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om hvordan hypnoterapi og hypnose kan hjælpe dig.

Om selve behandlingen

Behandlingen varer ca. 1½ time og koster 1200,-

En behandling på Skype med Kirsten koster 800,-

en rygestop behandling koster 1500,- (1000,- på Skype)

I løbet af en behandling vil du få forklaret, hvad hypnose og NLP er, hvordan det virker og evt. spørgsmål vil blive besvaret.

Vi taler om, hvad det er for et problem du gerne vil være fri fra og ved hjælp af NLP spørgeteknikker finder vi frem til, hvordan du gerne vil have det i stedet for.

Transformationen sker ved hjælp af NLP teknikker og/eller Hypnose (Vi arbejder med Eriksoniansk hypnose, Klinisk hypnose, Hypnoanalyse, Regression, Tilgivelses-terapi, Tidslinie terapi, Mindfulness samt helt almindelig sund fornuft)

Da vi har mange års erfaring og endnu flere sessioner bag os kan vi hjælpe dig på en flexibel måde og tilbyde en terapeutisk behandling som er ‘skræddersyet’ til dine behov.

Hypnose og NLP til vægttab

Hos Klinikken for Hypnose & NLP har vi rigtig gode erfaringer med hypnose til vægttab.

Det handler om at få ændret dit forhold til mad og at få bearbejdet de følelser, som du har forsøgt, bevidst eller ubevidst, at dulme med mad – hvis du har trøstespist.

Hvordan ville det føles, at føle dig i kontrol..? at mad ikke fylder så meget i dine tanker..? at blive den størrelse og have den vægt, du drømmer om?! Hypnose til vægttab kan hjælpe dig med dette.

Mange klienter fortæller os, at de ikke har nogen rygrad eller viljestyrke, når det kommer til mad. Men det handler ikke om viljestyrke! Viljestyrken findes på et bevidst plan og følelser på et ubevidst plan. Hypnose er netop det redskab, som kan hjælpe dig med at bearbejde de følelser, du har ‘spist på’ samt gøre vægttabet så attraktivt på et ubevidst plan, at det er mere vigtigt end korttidsnydelsen du har følt ved at spise for meget eller for usundt.

Typisk er der brug for 3-4 hypnose / NLP behandlinger. En hypnose / NLP behandling til vægttab varer ca 1½ time og koster 1200,-

DR2’s program ‘Kontant’ sendte i hemmelighed 2 klienter til os for vægttab. Kontant tilbød ca. 10 mennesker forskellige metoder til vægttab lige fra motion til slanke pulvere. Kun 2 af metoderne gav resultater hypnose og HerbaLife – uafhængigt af hinanden.

Hypnose og NLP mod fobier

Hos klinikken for Hypnose & NLP kan vi hjælpe dig med at blive fri fra fobier nemt og naturligt.

Forestil dig, hvor rart det vil være, ofte efter bare én session, at være fri fra den begrænsende fobi, som har holdt dig tilbage eller fået dig til at reagere helt ude af proportioner.

Hos klinikken for Hypnose & NLP har vi gennem årerne behandlet et utal af fobier vha. hypnose og NLP, lige fra edderkop fobi, skræk for nåle, elevator fobi til flyskæk osv

Grunden til at hypnose og NLP er så effektive redskaber til at hjælpe mod fobier er, at fobien er en ubevidst reaktion. Hvis du har en fobi, er du sikkert bevidst klar over, at frygten er irrationel, men du er stadig ikke i stand til at ændre din reaktion.

Men ved hjælp af hypnose og NLP kan vi hjælpe dig med at få sænket det indre ‘alarmsystem’ som har været skruet for højt op, så du kan slappe af og nyde at gøre de ting du gerne vil gøre og opleve.

Hypnose og NLP mod stress

De fleste af de ting vi bekymrer os om går ikke ‘i opfyldelse’.

Så måske er det på tide, at du lærer at bruge din energi på en mere konstruktiv måde 🙂

Stress kan være meget destruktivt. Hvis du føler dig stresset påvirker det sikkert dit angst niveau, dine præstationer, din måde at forholde dig til andre på, din energi, dit kærlighedsliv, dit fokus – din livskvalitet generelt.

Hypnose tilstanden i sig selv er utroligt afstressende. Men vi kan gøre mere for dig end det.

Men hvad er stress egentlig? Stress er jo subjektivt. En situation kan være meget stressende for én person og sjov og spændende for en anden.

Måske handler det om at blive bedre til at sige ‘nej’, måske bekymrer du dig om fremtiden eller om du er god nok, klog nok, pæn nok, dygtig nok eller i det hele taget om du er ‘nok’. Måske drejer det sig om, at du er kommet i en situation, som ubevidst minder dig om noget ubehageligt fra din fortid. (hvis du havde en kritisk forældre minder din nye chef dig måske om denne)

Måske har du ikke lyttet til din krops signaler.

Kroppen vil automatisk forsøge at beskytte dig imod, det du opfatter som en fare. Stress hormoner, adrenalin, sendes direkte ind i blodet, dette skaber en ‘kæmp/flygt’ reaktion. Dette var meget anvendeligt i stenalderen, hvis vi mødte et farligt dyr. Men det skete ikke så tit, så det var ikke skadeligt for os at blive stressede. Problemet er, at idag oplever vi kæmp/flygt reaktionen alt for tit! Vi glemmer at slappe af, vi glemmer at få sundt afløb for stress, vi stresser over køen i supermarkedet, over det vi mener vi skal præstere, at vi ikke nåede toget, at partneren ikke gør rent efter sig, trafikken osv. Måske føles det somom livet farer afsted og vi halser efter.

Hvorfor ikke give slip på stressen, ændre de overbevisninger, som giver dig stress, lære at slappe af, tænke bedre tanker, se tingene i det rette perspektiv? Hypnose og NLP terapi kan være vejen frem for dig.

Hypnose mod angst

Hos klinikken for Hypnose & NLP anvender vi en kombination af hypnose og NLP til at hjælpe dig med at blive fri fra angst, så du kan føle dig mere rolig, tryg og i kontrol over dine følelser og dermed nyde mere selvtillid og succes i dit liv generelt.

Grunden til at vi har så god succes med at hjælpe vores klienter med at blive fri fra angst er, at vi anvender både Avanceret Hypnose og NLP og på den måde kan hjælpe både dit bevidste sind og dit ubevidste sind med at skabe nye forståelser.

Mange klienter fortæller os, at de ikke kan forstå bevidst, at de bliver angste, da der ikke er nogen fare på færde i de situationer, hvor de oplever angst eller angst anfald. Andre fortæller f.eks, at de ikke kan lide at være i fokus eller er bange for at dumme sig.

Men uanset, så kan hypnose terapi og NLP være rigtig gode redskaber til at skabe en forandring, da vi med hypnose teknikkerne blandt andet kan finde frem til årsagen eller de ubevidste overbevisninger, som har skabt angsten. Dermed kan vi ændre overbevisningerne eller ændre din forståelse af de begivenheder som har præget dig før.

Vi kan ikke ændre vores fortid, men vi kan ændre hvordan vi tænker og hvad vi føler omkring den.

Det er dog ikke altid nødvendigt at finde frem til den begivenhed som har sået spiren til angsten, for nogle mennesker er det nok at ændre deres forestillinger om fremtiden netop vha hypnose og NLP

Hypnose til rygestop

Hos klinikken for Hypnose & NLP anvender vi en kombination af hypnose og NLP til at hjælpe dig med at blive og forblive en glad og sund ikke-ryger.

Grunden til at vi har så god succes med at hjælpe vores klienter med at blive ikke-rygere er, at vi anvender både Avanceret Hypnose og NLP og på den måde kan hjælpe både dit bevidste sind og dit ubevidste sind med at skabe nye forståelser.

Vi kan hjælpe dig med at ændre gamle begrænsende overbevisninger, som f.eks. at ‘cigaretter hjælper mig med at slappe af’, ‘rygere har det sjovere’, ‘jeg har brug for at holde pauser og cigaretterne er min undskyldning’

Disse ‘forklaringer’ er bare undskyldninger, som hjernen har fundet på, for at forklare, hvorfor du dog vil foretage dig noget, som er så skadeligt for dig.

Det er muligt at du læser dette og er helt uenig, men dette er så netop pga. overbevisningernes natur..de bliver vores ‘virkelighed’ og vi tror på dem og det kan føles provokerende, hvis andre mennesker fortæller os, at de overbevisninger, vi har haft så længe faktisk ikke har noget med virkeligheden at gøre.

I virkeligheden handler det om at vores ubevidste sind har en meget meget vigtig opgave og det er, at sørge for at vi føler os trygge.

Forestil dig, at det ubevidste sind er som matroserne på et skib og det beviste sind er som kaptajnen.

Hvis ‘sikkerheds niveauet’ daler i maskinrummet, så vil matroserne spørge kaptajnen, hvad der foregår ude på havet. Kaptajnen har en kikkert og et kompas og vil forsøge at give matroserne en forklaring. Matroserne tror på den forklaring, men det betyder ikke, at kaptajnen kender sandheden.

Sandheden er, at de fleste mennesker starter med at ryge som teenagere. Dengang kunne vi alle føle os lidt kejtede og usikre. Sikkerhedsniveauet kunne nemt dale.

Vores kaptajn (vores bevidste sind, som jo også kun havde en teenagers viden dengang) skannede omgivelserne og så måske at de ældre teenagere, de seje eller folk i reklamerne røg. Denne besked gav kaptajnen videre til matroserne: ”hvis jeg ryger, så bliver jeg også sej og selvsikker”

Derfor begyndte vi måske at ryge som teenager, vi ville gerne ‘være en del af gruppen’ eller dem der var ‘cool’.

Dette fik ‘sikkerhedsniveauet’ til at stige i maskinrummet (det ubevidste sind) og både kaptajnen og matroserne troede, at det var cigaretterne som gjorde det. Men det som gjorde personen tryg, var at han eller hun nu følte sig som en accepteret del af en gruppe. Der blev ubevidst skabt en association mellen tryghed og det at ryge. Dette har det bevidste sind bare glemt og har derfor måtte finde på undskyldninger, som kan forklare den destruktive adfærd, som det er at ryge.

For at du kan stoppe med at ryge ved hjælp af hypnose, er det meget vigtig, at du har lyst til at stoppe i modsætning til at føle, at du børstoppe. Vi kan ikke få dig til at gøre noget du ikke ønsker, men hvis du har besluttet dig, så kan vi hjælpe dig med at bryde vanen og blive fri fra afhængighed.

I nogle tilfælde ryger folk, for at undertrykke ubearbejdede følelser, hvis dette er tilfældet bør disser følelser bearbejdes først. Dette kan vi også hjælpe dig med.

En rygestop session koster 1500,-

Kirsten tilbyder derudover rygestop behandlinger på skype for 1000,-

Behandlinger til at bearbejde følelser koster 1200,- (skype med Kirsten 800,-)

Kirsten Dahlerup er kendt fra nedenstående medier

politiken sky sondag tatler urban woman dr1